FullSizeRenderHet oppompen van banden vormt één van de grotere arborisico’s binnen de banden- en wielenbranche. Samengeperste lucht is immers een krachtig middel en bij verkeerde handelingen aan een band kan gevaar ontstaan. De aard van het risico is sterk afhankelijk van de luchtdruk en het volume van de betreffende band. Zo zijn de risico’s van het oppompen van personen- en bestelwagenbanden duidelijk geringer dan bij het oppompen van vrachtwagen banden. Dit vanwege het kleinere volume en de lagere bandenspanning van personen- en bestelwagenbanden. Bij vrachtwagen banden is het risico op schade en letsel aanzienlijk groter. De hoeveelheid lucht is immers (veel) groter. De verplaatsing van de luchtdruk, als gevolg van een klapband, kan tot grote schade en zeer ernstig letsel leiden. Dit brengt de persoonlijke veiligheid en de veiligheid van anderen (collega’s, klanten en derden) ernstig in gevaar. Om deze reden dient het oppompen van vrachtwagen banden zeer zorgvuldig te gebeuren en moet de bandenkooi verplicht gebruikt worden.