FullSizeRender-2Goed uitlijnen een noodzaak
Als een combinatie niet goed spoort en over de gehele wagenlengte enkele centimeters verkeerd staat uitgelijnd, levert dat een fors extra frontaal oppervlak op. Hoe meer oppervlak, hoe groter de luchtweerstand en des te hoger het brandstofverbruik. Door de onjuiste belasting van de banden neemt ook bandenslijtage aanzienlijk toe. Slecht uitgelijnd rijden betekent eigenlijk, dat je diesel in je voertuig gooit om de banden harder te laten slijten. Met een goede uitlijning heeft de chauffeur niet langer moeite om zijn combinatie in het juiste spoor te houden. Andere voordelen zijn een veel grotere uitrolweg en een snellere acceleratie. Een goed uitgelijnde combinatie verdient de investering van het uitlijnen binnen het jaar versneld terug.

Uitlijnservice 
Prettiger en veiliger rijden, vermindering van de bandenslijtage met 15 tot 50% en reductie van het brandstofverbruik van 4 tot 10%, is afhankelijk van de spoorafwijking. Met ons Josam Lasersysteem systeem worden de velgen van de voor- en achteras afgesteld waarbij de hartlijn van het chassis als referentie gebruikt wordt. Het perfecte uitlijnen van een voertuig hangt samen met de nauwkeurigheid van metingen en correcties. Uitlijnservice betekent het bieden van toegevoegde waarde aan chauffeurs en ondernemers. Daarmee onderscheidt Truckcenter Numansdorp zich duidelijk van de concurrentie.